Kremacje


Kremacje wykonuje firma „Klepsydra" w pierwszym krakowskim krematorium. Kremacja odbywa się na życzenie osoby zmarłej wyrażone przed jej śmiercią lub na zlecenie rodziny. Wszelkie szczegóły związane z organizacją tego typu ceremonii ustalane są w siedzibie firmy.

Firma dysponuje odpowiednimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu kremacji. Owe dokumenty wypełnia osoba zlecająca kremację, zgodnie z własnym życzeniem, a najczęściej zgodnie z wolą osoby zmarłej wyrażoną przed jej śmiercią. Aby odbył się proces kremacji Klient podejmuje decyzję o wyborze trumny i urny. W ofercie są 2 rodzaje trumien - kartonowa oraz drewniana (sosnowa) oraz kilka rodzajów urn - metalowe, drewniane, ceramiczne i kamienne. Niezbędne jest też dostarczenie ubrania dla osoby zmarłej, gdyż każdorazowo przed kremacją odbywa się obowiązkowa identyfikacja w miejscu zgonu. Proces kremacji odbywa się we wspomnianym krematorium, a po jego zakończeniu wystawiany jest specjalny certyfikat (tzw. świadectwo kremacji), który jest wydawany Klientowi po zakończeniu usługi pogrzebowej. Kremacja zwłok obejmuje nie tylko osoby z Krakowa i najbliższych okolic, lecz również te, które zmarły w innych częściach kraju, a będą chowane w Krakowie lub w okolicach. Terminy kremacji nie są odległe, najczęściej wynoszą od 2 do 3 dni od momentu zgłoszenia. Najistotniejszą sprawą jest, że proces kremacji musi się odbyć NAJPÓŹNIEJ dzień przed pogrzebem. Od zakończenia kremacji do dnia pogrzebu urna z prochami osoby zmarłej jest przechowywana w siedzibie firmy.